Nadchodzi nowa era oprogramowania wspierającego pracowników – era Chatbotów. Małe i średnie wprzedsiębiorstwa korzystały z dobrym skutkiem z oprogramowania wspierającego proste i bardziej skomplikowane czynności wykonywane przez pracowników firmy. Symbolami takiego oprogramowania były i dalej są Word i Excel uzupełniane w kolejnych latach coraz bardziej skomplikowanymi programami. I oto nadchodzi era Chatbotów. Programów konwersacyjnych, które dokonają rewolucji w systemie komunikowania się firmy z klientem. Wszystko dzięki dynamicznemu rozwojowi komunikatorów na popularnych platformach społecznościowych Facebook czy Google.

 

Firmy chcą ko­rzy­stać z botów w celu zor­ga­ni­zo­wa­nia prze­pły­wów ro­bo­czych proce­sów biz­ne­so­wych, po­nie­waż więk­szość z nich jest skom­pli­ko­wa­na, cza­so­chłon­na i wy­ma­ga lo­go­wa­nia się do dość sta­rych sys­te­mów

MULTIBOT dla FIRMY

Chatboty stały się istotnym elementem obsługi klienta i automatyzacji realizowanych przez firmę funkcji i zadań. Dzięki chatbotowi możemy zamówić bilety lotnicze,miejsce w hotelu, kupić produkt on-line, możemy odpowiadać w trybie ciągłym na najczęściej zadawane przez klienta pytania. Możemy zamówić lub dowolny posiłek z dostawą do domu.

Dynamicznie rozwija się branża Chatbotów wykorzystywanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Marketing, sprzedaż, obsługa klienta, informacja i przyjmowanie reklamacji i uwag. Obsługa serwisowa,, rekrutacja pracowników i docierania z ofertą do grupy potencjalnych klientów to w wielu krajach nieomal codzienna praktyka.

CHATBOTY PRZESTAJĄ BYĆ TECHNOLOGICZNĄ NOWINKĄ I CORAZ BARDZIEJ PRACUJĄ NA TO, ABY W NIEKTÓRYCH BRANŻACH BYĆ STANDARDEM.

ŻYCIORYS KANDYDATA

CHATBOT EGZAMINATOR

Pytają o preferencje użytkowników, udzielają informacji i proszą o zostawienie kontaktu. Przykład:  chatbot Orange – użytkownik za pośrednictwem chatbota może sprawdzić, czy jest w zasięgu światłowodu i zamówić rozmowę z konsultantem

Umożliwiają pominięcie wypełniania długich formularzy zgłoszeniowych w przeglądarce – użytkownik może odpowiedzieć na kilka prostych pytań lub wykonać zadanie konkursowe nie opuszczając Messengera. Po zakończonym konkursie, chatbot wyśle powiadomienie np. o wygranej. Przykład: Desperados.

CHATBOTY LEADOWE 

CHATBOTY KONKURSOWE

CHATBOTY PROMOCYJNE

CHATBOTY INFORMACYJNE

CHATBOTY REZERWACYJNE

CHATBOTY OBSŁUGA KLIENTA

CHATBOTY SPRZEDAŻOWE

Tak, jak można zapisać się do newslettera przez zostawienie swojego e-maila, tak można „zapisać” się na notyfikacje w Messengerze. Przykład: Bild.

Chatboty informacyjne – dzielą się z użytkownikami treścią, np. newsami. Wykorzystywane najczęściej przez portale informacyjne i horyzontalne. Przykład: CNN i The Guardian.

Zapisują użytkowników na wydarzenie czy zamawiają przejazdy. Wymagają połączenia z zewnętrznymi systemami, np. kalendarzem Google. Przykład: Uber.

Odpowiadają na najczęściej zadawane pytania klientów, a w sytuacjach, gdy nie znają odpowiedzi, odsyłają do konsultanta.

Po prostu umożliwiają sprzedaż :). Przykład: Multikino, Axa.

Już w najbliższej perspektywie posiadanie przez firmy zwłaszcza małe i średnie kilku botów realizujących różne funkcje i cele będzie powszechną praktyką. W zasobach firmy znajdą się pakiety Chatbotów, które będą wykorzystywane nie tylko w sposób ciągły ale w zależności od bieżącej potrzeby.

Do rekrutacji pracownika, do przeprowadzenia skutecznej kampanii marketingowej czy promocyjnej, do bieżącego kontaktu firmy z klientem, do realizacji akcji wyprzedażowych czy sondażowych.

 

Stąd już dzisiaj firmy winny zastanowić się w jakich obszarach swojego działania Chatboty mogą skutecznie wspomóc czy zastąpić pracowników. Winny pomyśleć także nad przygotowaniem jednego z pracowników do obsługi i wykorzystania Chatbota – jako nowej formy promocji, sprzedaży i budowania trwałych reflacji z klientem . A także do zakupienia – lub wynajęcia odpowiedniego do potrzeb firmy – Chatbota wspomagającego firmę w realizacji jej celów biznesowych.

CHATBOT REKRUTACYJNY