Chatbot bardzo dobrze się sprawdzi w systemie rekrutacji i nie mówimy tutaj o bardzo skomplikowanych produktach opartych na sztucznej inteligencji. Chodzi tym razem o Chatbota prostego opartego na tekstowej rozmowie z użytkownikiem, dającego możliwość uzyskania od zainteresowanego pracownika kilku podstawowych informacji a także o wykorzystaniu Chatbota w procesie weryfikacji wiedzy i kompetencji niezbędnych do wykonywania pracy przez rekrutowanego kandydata.

 

Zmagania z nieustającą rotacją i trudność w znalezieniu odpowiedniej kadry spędza sen z powiek niejednemu przedsiębiorcy.

CHATBOT REKRUTACYJNY

Zadaniem chatbota rekrutacyjnego jest zainteresowanie kandydata do pracy, użytkownika mediów społecznościowych naszym ogłoszeniem o pracy a także zebranie od niego kilku podstawowych ale istotnych dla dalszego postepowania informacji typu wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania, historia zatrudnienia, ukończone kursy. Chatbot taki dołączony do ogłoszenia o pracy pozwoli firmie/urzędowi dotrzeć do szerokiego spectrum kandydatów przestrzeni wirtualnej oraz na podstawie udzielonych informacji podjąć następujące decyzje: rezygnujemy z dalszej procedury, zapraszamy kandydata do kolejnych etapów rekrutacji, umieszczamy kandydata w bazie danych, rezerw kadrowych...

RYNEK PRACOWNIKA TO SPORE WYZWANIE DLA PRACODAWCÓW. NADSZEDŁ CZAS WALKI O WARTOŚCIOWEGO PRACOWNIKA.

ŻYCIORYS KANDYDATA

CHATBOT EGZAMINATOR

MULTIBOT DLA FIRMY

Chatbot przeprowadzi test znajomości przepisów z zakresu prawa pracy czy rachunkowości płacowej. Istotnym aspektem udziału Chatbota w procesie rekrutacji jest fakt, że wyniki testu można uzyskać w czasie rzeczywistym, co daje obu stronom poczucie obiektywnego wyniku przeprowadzonego sprawdzianu.

Chatbot może też służyć do szczegółowej weryfikacji wiedzy i kompetencji kandydata do pracy, który przeszedł do kolejnego etapu. Kandydatowi na stanowisko w sekcji płac Chatbot przedstawi test z wiedzy o zasadach obliczania wynagrodzenia z uwzględnieniem specyficznych elementów. Zapyta o wskaźniki i metody obliczania składki na ZUS i innych istotnych elementów wiedzy niezbędnych na oferowanym stanowisku.

Chatbot sprawdzi poziom przyswojenia przez pracowników aktualizacji przepisów, co pozwoli szefowi działu nabyć przekonania, że jego pracownicy są dobrze przygotowaniu do wypełniania swoich obowiązków. Sam pracownik może sięgnąć do Chatbota by wyjaśnić swoje wątpliwości sięgając do źródeł przepisu lub procedury.