Rzeczywistość współczesna jest bardzo dynamiczna. Rzeczywistość prawna w szczególności. Zmorą wielu przedsiębiorstw i urzędów państwowych są zmieniające się bez przerwy przepisy. O lawinowym wzroście tychże nie wspominając. To stawia przed kierownictwem firm i urzędów ważne zadanie szkolenia i weryfikacji znajomości przepisów przez podległych pracowników. 

Istotą (celem ) szkolenia jest przyswojenie i właściwa interpretacja obowiązujących przepisów zwłaszcza tych aktualizowanych . Służby kontrolne i szkoleniowe często nie nadążają z weryfikacją znajomości przepisów przez personel.

 

Z pomocą przychodzą chatboty czyli zautomatyzowane programy konwersacyjne połączone z panelem administracyjnym pozwalającym na szybką weryfikację poziomu przyswojenia wiedzy dotyczącej przepisów przez pracownika firmy lub urzędu państwowego. 

CHATBOT EGZAMINATOR

Chatbot dostępny dla pracownika z poziomu służbowego lub prywatnego urządzenia mobilnego po pierwsze ułatwi skuteczne przyswojenie wiedzy z danego obszaru, po drugie pozwoli pracownikowi w procesie szkolenia (przyswajania tej wiedzy) zweryfikować na jakim etapie nauki się znajduje. Po trzecie pozwoli zwierzchnikowi lub upoważnionym przez niego służbom w obiektywny i sprawny sposób potwierdzić nie tylko znajomość ale także zgodną z wykładnią interpretację obowiązujących przepisów.

Podłączony do Chatbota panel administracyjny natychmiast wyświetli pracownikowi i zwierzchnikowi wyniki testu a także pozwoli stwierdzić jakie pytania sprawiają pracowniom największe problemy oraz czy pracownik solidnie przepracował dany materiał.

WAŻNYM OBSZAREM  SZKOLENIA SĄ PRZEPISY Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. BŁĄD INTERPRETACJI LUB BRAKU ZNAJOMOŚCI PRZEPISÓW MOŻE BYĆ DLA FIRMY BARDZO KOSZTOWNY.

ŻYCIORYS KANDYDATA

CHATBOT REKRUTACYJNY

MULTIBOT DLA FIRMY